DE MAGIE VAN DE  PROJECTIE

HET SYMPOSIUM

De opname documenteert een symposium gehouden op 19 Oktober 2018 in Leiden. Het doel van het symposium was het interpreteren van Rembrandts schilderij “Het feestmaal van Belsazar” wat her verhaal van Daniel verbeeld (het teken aan de muur). Het gesprek is onderdeel van de video installatie in de “Toverkamer” in Museum De Lakenhal in Leiden.

Sprekers zijn Meta Knol (directeur Lakenhal), Hannah Nathans (rabbijn van de Open Joodse Gemeente Klal Israel in Delft) Helen Westgeest (kunstwetenschapper Universiteit Leiden) en Woedy Woet (goochelaar en filosoof).

Vragen die nagegaan werden waren: Hoe functioneert projectie op het schilderij van Rembrandt? Hoe werkt projectie en hoe laat zij ons kijken? Hoe geven we betekenis aan wat we zien? En is datgene wat we over het hoofd zien een belangrijk onderdeel van onze ervaring in de wereld?