APOLLO

Video augmentation onto the statue of Apollo Pourtales

28:00 Min. Friedersdorf, 2003